Halusimme tehdä jotain, mitä muut eivät olleet tehneet

Eräänä elokuisena aamuna vuonna 2006 syntyi tärkeä päätös.

Kaverukset Jarmo Lahtela ja Sami Latosaari olivat lenkkipolulla tuumailleet, miksi ensihoitajille ei järjestetty isompia koulutustapahtumia.

Maanlaajuinen ja jopa alueellinen koulutus oli niinä aikoina lähes olematonta, vaikka alan uudelle tiedolle olisi ollut selvä tarve ja tilaus.

Akuuttihoitopäivät korjaavat tilanteen

Päätettiin polkaista käyntiin Suomen Turvatieto Oy ja omat koulutuspäivät.

Tapahtuman nimeksi tuli Akuuttihoitopäivät ja se suunnattiin akuuttihoitotyössä ja päivystyksissä työskenteleville ammattilaisille ja alan opiskelijoille. Aluksi päivien organisointia pyöritettiin omien töiden ohella sivutoimisesti, enemmänkin harrastemielessä.

Pikku hiljaa tapahtuma laajeni ja kävijämäärät ja kiinnostus kasvoivat. Sisällössä panostettiin laadukkaaseen ja ajankohtaiseen ensihoidon tietotaitoon. Mukaan otettiin enemmän nimekkäitä luennoitsijoita, työpajoja, tuote-esittelyjä, verkostoitumistilaisuuksia ja jopa ensihoidon SM-kisat.

Tällä hetkellä suosittuja opintopäiviä on järjestetty menestyksekkäästi jo 12 kertaa ja ne tunnetaan erittäin hyvin ensihoitoväen keskuudessa.

Vuonna 2020 tapahtuma jouduttiin valitettavasti peruuttamaan Suomessa vallitsevan poikkeustilan takia, jonka aiheutti COVID-19.

Pakollisen välivuoden jälkeen Akuuttihoitopäivät on tarkoitus järjestää normaalisti. Lisätietoja löytää tapahtuman omilta sivuilta.

Oma tuotekehitys alkaa

Akuuttihoitopäivien ohelle otettiin heti alussa myös lisäpalveluita, kuten ensiapu- ja turvallisuuskoulutuksia, sekä vaativampia potilaan hoitoon liittyviä koulutuksia.

Lisäksi alkoi kypsymään idea ensihoitoalan tuotteiden myynnistä. Asiakkailta ja alan ammattilaisten puolelta tuleva kiinnostus käynnisti lopulta tuotteiden valmistajien etsinnän ja maahantuontisopimusten solmimisen.

Oma tuotekehitys tuli mukaan nopeasti. Nykyään valikoimaan kuuluu 15 omaa tuotetta verenvuotojen hallinnan, hypotermian sekä suuronnettomuuksien hoitamisen alalta. Muita myytäviä ensihoidon tuotteita on lähes 100.

Valikoima on haluttu tarkoituksella pitää korkealuokkaisena valitsemalla jokaiseen tuoteryhmään vain laadukkaimpia vaihtoehtoja.

Vuonna 2015 perustettiin Carevision Oy ja sen CVN Medical Solutions -aputoiminimi, jonka alle tuotemyynti siirrettiin. Tarkoitus oli aloittaa tuotteiden myynti ulkomaille, jolloin kansainvälisesti ymmärrettävä nimi oli luonnollinen vaihtoehto.

Kolme vuotta myöhemmin Suomen Turvatieto fuusioitui osaksi Carevisionia.

Ensihoitajat ovat ainutlaatuinen yhteisö

Vuosien aikana, aina lenkkipolulta lähtien, on tapahtunut paljon. Perustajien ydinryhmä on pysynyt samana. Voidaan jopa puhua perheyrityksestä, koska kaikki mukana olevat henkilöt ovat tavalla tai toisella perhettä.

Carevisionin henkilöstöllä on vahva osaaminen ensihoidosta. Suurella osalla on myös pitkä työkokemus ensihoitajana, palomiehenä tai lääkärinä jollain on kokemusta jopa vähän kaikilta aloilta.

Tämä heijastuu myös asenteeseen koko yritystoimintaa kohtaan; halu kokea koko ensihoitoväki yhdeksi isoksi perheeksi. Jaettu kokemus ja kiinnostus alaan ja omien taitojen kehittämiseen on tärkeä voimavara yhteisellä matkalla. Siihen on hyvä nojata.

Tervetuloa mukaan!