Hoidollisen kiinnipidon koulutus, 8 ot

Aggressiivisia asiakkaita ja potilaita kohdataan jatkuvasti hoitotyössä.

Järjestämme suosittuja turvallisuuskoulutuksia, joissa pääpaino on käytännön harjoittelussa ja oppimisen ilossa. Pitkiä luentoja ei ole ja sisältö räätälöidään aina tapauskohtaisesti vastaamaan asiakkaan toimintaympäristön ja kohderyhmän tarpeita.

Ota järkevä askel eteenpäin kohti toimia, joilla vähennät yhteisösi työtapaturmien riskiä, kasvatat tiimihenkeä ja parannat työntekijöiden itsevarmuutta.

Tarjoamme korkealaatuista koulutusta aggressiivisen asiakkaan kohtaamiseen, hallintaan sekä turvalliseen fyysiseen rajoittamiseen hoitotilanteissa.

Koulutuksen tavoitteena on:

 • Väkivaltatilanteiden tunnistaminen ja ennaltaehkäisy
 • Henkilöstön ja potilasturvallisuuden huomiointi fyysisessä rajoittamisessa
 • Non-verbaalisen viestinnän merkityksen ymmärtäminen uhkatilanteessa
 • Potilaan rauhoittaminen puhuen ja kuunnellen
 • Uhkatilanteesta poistuminen
 • Turvallisen fyysisen rajoittamisen hallinta

Kurssi räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden ja kohderyhmän mukaan.

Kiinnipito lastensuojelussa sekä psykiatrisessa hoitotyössä

Hoidollinen kiinnipitäminen on psykiatrisissa sairaaloissa sekä lastensuojelussa käytettävä hoitomuoto, jossa itselleen tai muille vaarallista asiakasta rajoitetaan fyysisesti.

Hoidollisen rajoittamisen avulla pyritään huomioimaan asiakkaan kokonaisvaltainen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Kiinnipidon tulee aina olla viimeisin ja samalla äärimmäisin keino rauhoittaa asiakasta!

Hoidollisessa rajoittamisessa on tärkeää kiinnittää huomio sanalliseen sekä sanattomaan viestintään. Käytettävien rajoittamisotteiden tulee olla mahdollisimman kivuttomia, jotta vuorovaikutuksellisuus asiakkaan kanssa mahdollistuu.

Hoidollisen kiinnipidon aikana tulee huolehtia asiakkaan hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Fyysisen rajoittamisen tulee kestää mahdollisimman lyhyen ajan.

Käytetyn voiman määrän tulee aina olla perusteltua, asiallista ja kohtuullista sekä tilanteeseen suhteutettua.

Hoidollisen kiinnipidon koulutuksessa huomioidaan fyysisen rajoittamisen periaatteet:

 • lievimmän, toimivan rajoittamisen keinon valitseminen
 • kivuttomuus rajoitettaessa
 • fyysisen kontaktin hoidollisuus
 • hoitajan taidot, jotka mahdollistavat positiivisen ja ammatillisen otteen
 • asiakkaan aistiyliherkkyyksien huomiointi (kuulo, näkö ja tunto)
 • tiimityö (hoidollinen kiinnipito toteutetaan aina tiimityönä)

Harjoitusten sisältö: Hoidollisen kiinnipidon koulutus, 8 ot

 • Hoidollinen kiinnipito

  • Lähestyminen / poistuminen
  • Turvallinen kiinnipito eri tilanteissa
  • Kuljettaminen

 • Itsepuolustus

  • Lyöntien ja potkujen torjunta
  • Irrottautuminen eri tilanteissa

 • Hätävaste

Kenelle kiinnipitokoulutus sopii?

Yrityksille ja muille toimijoille, kun ryhmässä on useampi osallistuja. Sopiva ryhmäkoko 8-16 henkilöä. Koulutus voidaan tarvittaessa järjestää myös useamman yrityksen yhteishankintana.

Kurssin kesto

8 oppituntia (1 oppitunti = 45 min). Kurssin pituus on yksi työpäivä.

Kurssit pidetään pääsääntöisesti sinun tiloissasi, mutta voimme myös sopia ulkopuolisen kurssituspaikan.

Kouluttajat

Kouluttajillamme on pitkä kokemus mm. lastensuojelusta, vanhusten, erityisryhmien ja psykiatristen potilaiden hoitotyöstä sekä sairaalan sisäisestä järjestyksenvalvonnasta.

Kurssi sisältää kaiken tarvittavan pois lukien ruokailut. Ei yllättäviä piilokuluja!

Ota yhteyttä ja kysy lisää kursseistamme

Tallennamme yhteystietosi turvallisesti ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lisätietoja löydät, tästä linkistä.