Laaja ensiapukoulutus 2 / Jatkokurssi 16 OT

Vuonna 2023 Suomessa sattui 114 500 työtapaturmaa.

Vaikka suurin osa meistä ei koskaan joudu elvyttämään tai edes tyrehdyttämään verenvuotoa, se on kuitenkin täysin mahdollista. Joka vuosi noin 25 000 suomalaista saa sydänkohtauksen ja lähes 36 000 kokee työpaikkatapaturman (lähde TVK).

Järjestämme suosittuja, KELA-korvattavia koulutuksia, joissa pääpaino on käytännön harjoittelussa ja oppimisen ilossa. Pitkiä luentoja ei ole ja sisältö räätälöidään aina tapauskohtaisesti.

Ota järkevä askel eteenpäin kohti toimia, joilla vähennät yhteisösi työtapaturmien riskiä, kasvatat tiimihenkeä ja parannat työntekijöiden itsevarmuutta.

Kurssittamisella on ylivoimaisia hyötyjä, kuten:

 • Vahingon sattuessa ripeästi aloitettu oikea ensiapu lyhentää sairauspoissaoloja ja saattaa pelastaa ihmisen hengen.

 • Kurssitettu oppii tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään mahdollisia vaaranpaikkoja.

 • Ensiapukoulutus antaa ensiaputaitojen lisäksi itseluottamusta ja mahdollisuuden hallita hätätilanteita ilman pelkoa ja hämmennystä.

 • Koulutus on erinomainen tiiminrakentamisen harjoitus ja moraalin kohottaja.

Kurssin sisältö: Laaja ensiapukoulutus 2 / Jatkokurssi 16 OT

Ensiavun kertaus- ja jatkokurssilla kerrataan hätäensiavun perusteet ja opitaan toimimaan vaativissa onnettomuus- tai sairauskohtaustilanteissa.

Jatkokurssille osallistumisen edellytyksenä on voimassa oleva todistus ensimmäisen laajan ensiapukoulutuksen suorittamisesta.

Jatkokurssin suoritustodistus on voimassa kolme vuotta. Todistusta voi ylläpitää kertauskurssilla kolmen vuoden sisällä, jolloin todistuksen voimassaoloa jatketaan kolmella vuodella kertauskurssiajankohdasta.

 • Auttamistoiminta onnettomuustilanteissa

 • Auttamistoiminta ensiapua vaativissa tilanteissa

 • Hätäensiapu

  • Peruselvytys
  • Aikuisen ja lapsen elvytys
  • Tajuttoman potilaan ensiapu
  • Henkeä uhkaava verenkiertohäiriö (sokki)
  • Vierasesine hengitysteissä

 • Vammapotilaan ensiapu

  • Vammaenergian ja vammamekanismin merkitys
  • Vammapotilaan tutkiminen
  • Rintakehän, vatsan ja lantion vammat sekä sisäiset verenvuodot
  • Ranka- ja raajavammat
  • Pään- ja kasvojen vammat

 • Vammojen ensiapu

  • Murtumat
  • Nivel- sekä pehmytkudosvammat
  • Monivammapotilaan ensiapu

 • Vammapotilaan tilan seuranta ja tarkkailu

 • Potilaan suojaaminen kylmältä ja siirtäminen ensiaputilanteissa

 • Alilämpöisyys (hypotermia) ja paleltumavammat, ensiapu ja ehkäisy

 • Lämpösairastumiset (hypertermia) ja palovammat, ensiapu ja ehkäisy

 • Myrkytykset

 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia

Kenelle ensiavun jatko- ja kertauskurssi sopii?

Yrityksille ja muille toimijoille, kun ryhmässä on useampi osallistuja. Sopiva ryhmäkoko 8-16 henkilöä. Koulutus voidaan tarvittaessa järjestää myös useamman yrityksen yhteishankintana.

Kurssin kesto

16 oppituntia (1 oppitunti = 45 min).

Kurssit pidetään pääsääntöisesti sinun tiloissasi, mutta voimme myös sopia ulkopuolisen kurssituspaikan.

Kouluttajat

Kouluttajillamme on ETK-pätevyys sekä vahva työkokemus sairaalan ulkopuolisesta ensihoidosta.

Kurssi on työnantajalle KELA-korvauskelpoinen, mikäli edellytykset täyttyvät.

Kurssi sisältää kaiken tarvittavan pois lukien ruokailut. Ei yllättäviä piilokuluja!

Tallennamme yhteystietosi turvallisesti ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lisätietoja löydät, tästä linkistä.