Hätäensiapukurssi ja ensiaputaitojen päivitys 8 OT

Vuonna 2020 Suomessa sattui 103 700 työtapaturmaa.

Vaikka suurin osa meistä ei koskaan joudu elvyttämään tai edes tyrehdyttämään verenvuotoa, se on kuitenkin täysin mahdollista. Joka vuosi noin 25 000 suomalaista saa sydänkohtauksen ja lähes 36 000 kokee työpaikkatapaturman (lähde TVK).

Järjestämme suosittuja, KELA-korvattavia koulutuksia, joissa pääpaino on käytännön harjoittelussa ja oppimisen ilossa. Pitkiä luentoja ei ole ja sisältö räätälöidään aina tapauskohtaisesti.

Ota järkevä askel eteenpäin kohti toimia, joilla vähennät yhteisösi työtapaturmien riskiä, kasvatat tiimihenkeä ja parannat työntekijöiden itsevarmuutta.

Kurssittamisella on ylivoimaisia hyötyjä, kuten:

 • Vahingon sattuessa ripeästi aloitettu oikea ensiapu lyhentää sairauspoissaoloja ja saattaa pelastaa ihmisen hengen.

 • Kurssitettu oppii tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään mahdollisia vaaranpaikkoja.

 • Ensiapukoulutus antaa ensiaputaitojen lisäksi itseluottamusta ja mahdollisuuden hallita hätätilanteita ilman pelkoa ja hämmennystä.

 • Koulutus on erinomainen tiiminrakentamisen harjoitus ja moraalin kohottaja.

Kurssin sisältö: Hätätilanteessa toimimisen ja ensiaputaitojen päivitys -koulutus 8 OT

Kurssilla oppii toimimaan tavallisimmissa henkeä uhkaavissa hätätilanteissa, joissa sairastunut tai onnettomuudessa vammautunut tarvitsee välittömästi ensiapua.

Tämä hätäensiapukurssi sopii myös ensiaputaitojen kertaamiseen. Kurssi jatkaa Laajan ensiapukurssin ja sen jatkokurssin todistusten voimassaoloa kolmella vuodella.

 • Auttamistoiminta onnettomuustilanteissa

 • Hätäensiavun perusteet

  • Tajuttoman potilaan ensiapu
  • Elottoman potilaan tunnistaminen ja elvytys
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Henkeä uhkaava verenkiertohäiriö (sokki)

 • Haavat ja verenvuodon tyrehdyttäminen

 • Palovammat

 • Tavallisimmat sairauskohtaukset

  • Sydänperäinen rintakipu / sepelvaltimotautikohtaus
  • Hengitysvaikeudet (mm. astmakohtaus, allerginen reaktio)
  • Aivoverenkierron häiriöt
  • Diabeetikon matala verensokeri (hypoglykemia)
  • Kouristelu

 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia

Kenelle hätäensiapukurssi sopii?

Hätäensiapukurssi sopii yrityksille ja muille toimijoille, kun ryhmässä on useampi osallistuja. Sopiva ryhmäkoko 8-16 henkilöä. Koulutus voidaan tarvittaessa järjestää myös useamman yrityksen yhteishankintana.

Hätäensiapukurssin kesto

8 oppituntia (1 oppitunti = 45 min).

Kurssit pidetään pääsääntöisesti sinun tiloissasi, mutta voimme myös sopia ulkopuolisen kurssituspaikan.

Kouluttajat

Kouluttajillamme on ETK-pätevyys sekä vahva työkokemus sairaalan ulkopuolisesta ensihoidosta.

Kurssi on työnantajalle KELA-korvauskelpoinen, mikäli edellytykset täyttyvät.

Kurssi sisältää kaiken tarvittavan pois lukien ruokailut. Ei yllättäviä piilokuluja!

Tallennamme yhteystietosi turvallisesti ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lisätietoja löydät, tästä linkistä.