Lääkehoidon koulutus 8 OT

Lääkehoidon pätevyys on tarpeellinen monilla työpaikoilla.

Järjestämme suosittuja, KELA-korvattavia koulutuksia, joissa pääpaino on käytännön harjoittelussa ja oppimisen ilossa. Pitkiä luentoja ei ole ja sisältö räätälöidään aina tapauskohtaisesti.

Tämä kurssi antaa perustiedot ja -taidot vastuulliseen lääkehoidon toteuttamiseen.

Lääkeluvat ovat voimassa yleensä korkeintaan 5 vuotta, jonka jälkeen ne tulee uusia. Lupien suorittamiseksi Lääkehoidon osaamisen perusteet –kurssi.

Koulutus voidaan toteuttaa myös räätälöitynä asiakkaan yksilölliset tarpeet huomioiden.

Kurssin sisältö: Lääkehoidon koulutus 8 OT

 • Turvallisen lääkehoidon lähtökohdat

 • Lääkehoito terveys- ja sosiaalipalveluja tuottavissa yksiköissä

 • Lääkehoitosuunnitelma

  • Lääkemääräykset
  • Lääkehoidon osaamisen varmistaminen

 • Lääkehoidon toteuttaminen ja arviointi

 • Lääkehoidon riskien hallinta ja vaaratapaturmat

 • Perusteet lääkeaineiden farmakokinetiikasta

 • Yleisimmät lääkeryhmät erityisryhmien lääkehoidossa

 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia

Kenelle lääkehoidon koulutus sopii?

Tämä koulutus sopii yrityksille ja muille toimijoille, kun ryhmässä on yksi tai useampi osallistuja. Suositeltava ryhmäkoko max. 16 henkilöä.

Kurssin kesto

8 oppituntia (1 oppitunti = 45 min).

Kurssit pidetään pääsääntöisesti sinun tiloissasi, mutta voimme myös sopia ulkopuolisen kurssituspaikan.

Kouluttajat

Kouluttajillamme on lääkehoidon pätevyys, sekä vahva työkokemus vastuullisesta lääkehoidosta.

Kurssi on työnantajalle KELA-korvauskelpoinen, mikäli edellytykset täyttyvät.

Kurssi sisältää kaiken tarvittavan pois lukien ruokailut. Ei yllättäviä piilokuluja!

Sami Latosaari

Ota yhteyttä ja kysy lisää kursseistamme

Tallennamme yhteystietosi turvallisesti ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lisätietoja löydät, tästä linkistä.