Turvallisuuskoulutus II, käytäntö 8 ot

Työpaikalla kaikilla on oikeus turvallisuuteen ja koskemattomuuteen.

Järjestämme suosittuja turvallisuuskoulutuksia, joissa pääpaino on käytännön harjoittelussa ja oppimisen ilossa. Pitkiä luentoja ei ole ja sisältö räätälöidään aina tapauskohtaisesti vastaamaan asiakkaan toimintaympäristön ja kohderyhmän tarpeita.

Ota järkevä askel eteenpäin kohti toimia, joilla vähennät yhteisösi työtapaturmien riskiä, kasvatat tiimihenkeä ja parannat työntekijöiden itsevarmuutta.

Tämä kurssi antaa asiakaspalvelutehtävissä työskentelevälle perustiedot ja -taidot huolehtia omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta erilaisissa yllättävissä tilanteissa sekä ennaltaehkäistä mahdolliset työturvallisuusongelmat.

Turvallisuuskoulutus II syventää peruskurssilla opittuja tietoja ja taitoja käytännönläheisillä harjoituksilla.

Erilaiset kiinnipito-, irtaantumis- ja itsepuolustusmenetelmät sekä ennakoivien toimintamallien suunnittelu kuuluvat olennaisena osana tähän hyödylliseen koulutukseen.

Kurssi voidaan rakentaa niin, että ensimmäinen päivä (8 ot) toimii turvallisuuden kertauskurssina.

Saatavilla myös Hoidollisen kiinnipidon koulutus.

Yleinen työturvallisuuskoulutus väkivallan uhkaa vastaan

Väkivalta- ja uhkatilanteet ovat sekä työturvallisuus- että asiakasturvallisuusriski. Monissa asiakaspalvelutehtävissä fyysinen väkivalta ja sen uhka ovat huolestuttavan yleisiä. Väkivaltatilanteet voivat johtaa erilaisiin fyysisiin vammoihin ja pahimmillaan jopa hengen menetykseen. Väkivaltaan voi kuitenkin varautua ja estää tilanteet ennakolta sekä pitää uhkaavat tilanteet paremmin hallinnassa. Lisäksi työturvallisuuslaki edellyttää, että työväkivalta pyritään estämään ennakolta. 

Työväkivallalla tarkoitetaan joutumista fyysisen väkivallan tai sen uhan kohteeksi työssä. Se voi ilmetä uhkaavana käytöksenä, ahdisteluna ja pelotteluna tai fyysisenä väkivaltana, kuten tönimisenä, kiinnipitämisenä, lyömisenä, potkimisena. Vakavimpia tilanteita ovat ryöstöt, ryöstön yritykset, aseella uhkaaminen ja pahoinpitelyt. Työväkivallan riskiryhmiä ovat mm. hotelli- ja ravintola-ala, poliisi ja vartiointi, liikennöinti, terveydenhuolto/sairaanhoito, sosiaaliala sekä kaupan ala. Nykyään myös kasvavassa määrin uudet ryhmät ja toimialat (esim. päiväkodit ja oppilaitokset). Väkivaltainen käyttäytyminen on yleensä tahallista, mutta se voi olla tahatontakin, esimerkiksi asiakkaan terveydentilasta johtuen.

Riskiä joutua työväkivallan kohteeksi voivat lisätä esimerkiksi:

  • yleisön kanssa tekemisissä oleminen
  • rahan käsittely tai arvotavaran vartiointi
  • yksintyöskentely tai työskentely kohteessa, jonka henkilöstömäärä on pieni
  • työskentely myöhään yöllä tai aikaisin aamulla
  • päihtyneiden tai henkisesti tasapainottomien ihmisten kohtaaminen työssä

Väkivalta ja sen uhka edellyttävät työpaikalla ennakoivia toimenpiteitä. Järjestelmällinen suunnittelu sekä työntekijöiden koulutus on hyvä keino vähentää väkivaltatilanteita. Turvallisuuskoulutus II tukee työntekijän ammatillisia valmiuksia kohdata vaikea tai uhkaava asiakas. Työturvallisuuskoulutus antaa eväitä havaita vaaran merkit hyvissä ajoin sekä keinoja välttää väkivaltaa.

Kurssin sisältö: Turvallisuuskoulutus II, käytäntö 8 ot

  • Fyysisten kiinnipitotaitojen periaatteet

  • Hallitut ja hoidolliset menetelmät väkivaltatilanteiden kohtaamisessa

  • Haastavan käytöksen ja aggression hoidollinen suunnittelu ja hallinta

  • Riskien arviointi ja ennaltaehkäisy väkivaltatilanteissa

  • Itsepuolustus- ja irtaantumisharjoitukset

Kenelle kurssi sopii?

Yrityksille ja muille toimijoille, kun ryhmässä on useampi osallistuja. Sopiva ryhmäkoko 8-16 henkilöä. Koulutus voidaan tarvittaessa järjestää myös useamman yrityksen yhteishankintana.

Työturvallisuus koulutuksen kesto

8 oppituntia (1 oppitunti = 45 min). Kurssin pituus on yksi työpäivä.

Kurssit pidetään pääsääntöisesti sinun tiloissasi, mutta voimme myös sopia ulkopuolisen kurssituspaikan.

Kouluttajat

Kouluttajillamme on turvallisuusalan koulutus ja kokemusta työ- sekä yritysturvallisuuden kouluttamisesta. Lisäksi heillä on vahva hoitoalan työ- ja kouluttajakokemus.

Kurssi sisältää kaiken tarvittavan pois lukien ruokailut. Ei yllättäviä piilokuluja!

Tallennamme yhteystietosi turvallisesti ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lisätietoja löydät, tästä linkistä.