Ilmarinta on hoitamattomana hengenvaarallinen

Ilmarinta eli pneumothorax merkitsee ilman pääsyä pleuratilaan, jolloin alipaineisen pleuratilan ja normaalipaineisen ilman välille syntyy yhteys. Ilmarinta jaotellaan joko avoimeen ilmarinta- tai paineilmarintavammaan. Seurauksena on ilmarinnan puoleisen keuhkon kasaan painuminen ja paineilmarinnassa rintaonteloon lisääntyvä paine tamponoi tärkeitä elimiä ja voi johtaa lopulta äkkikuolemaan. Ilmarinta voi syntyä mm. vamman seurauksena, jos esimerkiksi kylkiluu, puukko tai muu esine aiheuttaa lävistävän vamman kyseiselle alueelle.

Rintakehän lävistävän vamman saattaa aiheuttaa esimerkiksi rintakehän pisto- tai ampumatapaturma. Vaikka näkyvä verenvuoto voi olla vähäistä, tilanne saattaa siitä huolimatta olla hengenvaarallinen sisäisen verenvuodon tai keuhkovaurion seurauksena. Potilaan vointi voi näin ollen heikentyä nopeasti eikä aikaa ole hukattavaksi. Ilmarinta on hengenvaarallinen ja haavaa ei auta paikata painesiteellä tai hemostaatilla, eikä varsinkaan kiristyssiteellä.

CVN Medical Solutions tarjoaa laadukkaat tuotteet ilmarinnan ehkäisyyn ja hoitoon vaativissakin olosuhteissa.

Ilmarintasidos - ihanteellinen rintakehän pisto- ja ampumavammoihin

Valikoimassamme olevat ilmarintasidokset on suunniteltu rintakehän avohaavojen hoitoon. Ilmarintasidosta käytetään erityisesti rintakehän lävistävien vammojen, kuten pisto- ja ampumavammojen hoitoon. Rintakehään kohdistuvat vammat aiheuttavat tyypillisesti pneumothoraxin eli ilmarinnan, joka jaotellaan joko avoimeen ilmarinta- tai paineilmarintavammaan.

Avoimessa ilmarintavammassa pleuratilaan pääsee ilmaa rintakehän lävistävän vammakohdan kautta, jonka seurauksena pleuratilassa oleva alipaine katoaa ja keuhko painuu kasaan. Ilma pääsee kuitenkin pleuralehtien välisestä pleuratilasta pois hengityksen painevaihteluiden mukaan. Paineilmarinnassa pisto-/ampumavamman kohtaan muodostuu läppä, joka estää ilman purkautumisen ulos pleuratilasta, mutta päästää sisään ilmaa sisäänhengityksen mukana. Tämä johtaa rintaontelon pleuratilan paineen kasvuun ja lopulta paineen kasvu ilman kertymisen myötä alkaa painaa tärkeitä rintaontelon elimiä ja johtaa ilman hoitoa elottomuuteen. Ilmarintasidosta käytettäessä avoimeen ilmarintavammaan, ylipaineen tulee päästä purkautumaan ulospäin, jotta ei kehity paineilmarintaa.

Halo Chest Seal -ilmarintasidos on tarkoitettu avoimien rintakehävammojen hoitamiseen ja paineilmarinnan estämiseen. Se on testattu ja suunniteltu toimimaan äärimmäisissä olosuhteissa. Se kestää eri lämpötiloja alle 0°C:sta yli 60°C:een. Se pysyy tiiviisti paikoillaan runsaasta verenvuodosta sekä kosteista olosuhteista huolimatta. Erittäin vahvasti kiinnittyvä hydrogel-liima mahdollistaa loistavan mukautumisen ihon pintaan sekä sidoksen tarttumisen ja liimautumisen potilaan rintakehään lujasti ja tiiviisti. Hydrogel-liima mahdollistaa myös toistuvan uudelleen liimautumisen.

Halo Chest Seal – tuotteena täyttää kaikki TCCC:n kriteerit ja suositukset. Halo Cheast seal- ilmarintasidos on puolustusvoimienkin käytössä, sillä se toimii loistavasti taistelukentällä ääritilanteissa. Reunoilla olevat siivekkeet tekevät tuotteen käyttöönotosta helppoa ja nopeaa, jopa hämärässä. Sidos tarttuu erinomaisesti, vaikka iholla olisi verta, hikeä, karvoja tai esimerkiksi hiekkaa. Ilmarintasidos soveltuu myös ensihoidon sekä poliisin käyttöön.

Halo Chest Seal -ilmarintasidoksia on valikoimissamme sekä venttiilittömiä että venttiilillä varustettuna.

Ilmarintasidos on nopea kiinnittää

Rintakehän pisto- tai ampumahaavan ollessa kyseessä, ei aikaa ole hukattavaksi. Mahdollisen ilmarinnan hoito on aloitettava viipymättä. Vaativaan käyttöön suunnitellut tuotteet auttavat ja nopeuttavat hoitavan henkilökunnan työtä.

Paineilmarinnassa pisto-/ampumavamman kohtaan muodostuu läppä, joka estää ilman purkautumisen ulos pleuratilasta, mutta päästää sisään ilmaa sisäänhengityksen mukana. Tämä johtaa rintaontelon pleuratilan paineen kasvuun ja lopulta paineen kasvu ilman kertymisen myötä alkaa painaa tärkeitä rintaontelon elimiä ja johtaa ilman hoitoa elottomuuteen. Hengitys vaikeutuu, sydämen laskimopaluu vähenee ja verenkierto heikkenee. SAM Chest Sealin tiivis venttiili varmistaa yksisuuntaisen ilmavirtauksen rintaontelosta riippumatta paineen määrästä, näin estetään paineilmarinnan kehittyminen. Sen suuret sivuaukot minimoivat ilmarintasidoksen tukkeumariskin, joka saattaa syntyä verenvuodosta tai pehmytkudoksen osista.

SAM Chest Seal -ilmarintasidos on yksinkertainen ja nopea kiinnittää. Se tarttuu tiukasti ja pysyy paikoillaan hankalissakin olosuhteissa. Sen peittoalue on suuri ja läpinäkyvä materiaali mahdollistaa sidoksen tarkan sijoituksen haavan yli.

Valikoimissamme on myös ilmarintapunktioneula. Alan parhaat asiantuntijat ovat käyttäneet ammattitaitoaan kehittääkseen ilmarintapunktioneulan, joka lisää merkittävästi onnistumisen todennäköisyyttä paineilmarintavammasta kärsivän potilaan pelastamisessa.

SAM Chest Seal